TÜZÜKLER

YÖNETMELİKLER

TEBLİĞLER

ILO (ULUSLARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ) SÖZLEŞMELERİ

2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi

29.10.1914 16.12.1950/5543 18.12.1950/7346

11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi

25.10.1921 24.10.1960/110 28.10.1960/10641

14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi

25.10.1921 11.02.1946/4865 16.02.1946/4634

15 Nol’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi

29.10.1921 25.05.1959/7292 02.06.1959/10220

26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi

30.05.1928 25.06.1973/1769 03.07.1973/14583

29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi

06.06.1930 23.01.1998/4333 27.01.1998/23243

34 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır.)

08.06.1933 11.02.1946/4866 16.02.1946/6234

42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)

04.06.1934 11.02.1946/4864 16.02.1946/6234

45 No’lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi

04.06.1935 09.06.1937/3229 23.06.1937/3638

53 No’lu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme

06.10.1936 25.6.2003/4906-

55 No’lu Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme

06.10.1936 25.06.2003/4906-

58 No’lu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)

22.10.1936 25.05.1959/7293 02.06.1959/10220

59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)

03.06.1937 26.11.1992/3849 12.12.1992/21433M.

68 No’lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

06.06.1946 15.07.2003/4943-

69 No’lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme

06.06.1946 15.07.2003/4944-

73 No’lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme

06.06.1946 25.06.2003/4908-

77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi

19.09.1946 16.08.1983/2878 18.08.1983/18139

80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi

19.09.1946 24.05.1949/5393 28.05.1949/7218

81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi

19.06.1947 13.12.1950/5690 22.12.1950/17689

87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi

17.06.1948 25.11.1992/3847 22.12.1992/21432M.

88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi

17.06.1948 30.11.1949/5448 07.12.1949/7373

92 No’lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme

08.06.1949 25.06.2003/4907-

94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi

08.06.1949 14.12.1960/161 21.12.1960/10686

95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi

08.06.1949 24.10.1960/109 28.10.1960/10641

96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)

08.06.1949 08.08.1951/5835 14.08.1951/7884

98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi

18.06.1949 08.08.1951/5834 14.08.1951/7884

99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi

06.06.1951 30.04.1969/1168 09.05.1969/13194

100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi

06.06.1951 13.12.1966/810 22.12.1966/12484

102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi

28.06.1952 29.07.1971/1451 10.08.1971/13922

105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi

05.06.1957 14.12.1960/162 21.12.1960/10686

108 No’lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme

29.04.1958 15.07.2003/4939-

111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi

04.06.1958 13.12.1966/811 22.12.1966/12484

115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi

01.06.1960 07.03.1968/1033 23.03.1968/12856

116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi

07.06.1961 04.05.1967/862 13.05.1967/12597

118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi

28.06.1962 19.07.1971/1453 10.08.1971/13922

119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi

05.06.1963 23.05.1967/872 02.06.1967/12611

122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi

17.06.1964 09.11.1976/2027 20.11.1976/15769

123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi

22.06.1965 08.05.1991/3729 21.05.1991/20877

127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi

28.06.1967 30.11.1972/1635 07.12.1972/14384

133 No’lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)

14.10.1970 02.10.2003/4973 09.10.2003/25254

134 No’lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme

14.10.1970 15.07.2003/4935-

135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi

02.06.1971 25.11.1992/3845 11.12.1992/21432M.

138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi

06.06.1973 23.01.1998/4334 27.01.1998/23243

142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi

04.06.197526.11.1992/3850 12.12.1992/21433

144 No’lu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi

02.06.1976 26.11.1992/3851 12.12.1992/21433

146 No’lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme

13.10.1976 15.07.2003/4940-

151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi

07.06.1978 25.11.1992/3848 11.12.1992/21432M.

152 No’lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme

06.06.1979 16.07.2003/4946-

153 No’lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme

06.06.1979 15.07.2003/4933-

155 No’lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme

03.06.1981 07.01.2004/5038 13.01.2004/25345

158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi

02.06.1982 09.06.1994/3999 18.06.1994/21964

159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi

01.06.1983–

161 No’lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

07.06.1985 07.01.2004/5039 13.01.2004/25345

164 No’lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme

24.09.1982 15.07.2003/4945-

166 No’lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme

24.09.1987 15.07.2003/4941-

167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi

20.06.1988 20.11.2014/6571 29.11.2014/29190 06.02.2015/29259

176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi

22.06.1995 04.12.2014/6580 12.12.2014/29203 09.02.2015/29262

182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi

17.06.1999 25.01.2001/4623 03.02.2001/24307

187 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

15.06.2006 20.02.2009

MBS : Mevzuat Bilgi Sistemi,   KAYSİS : Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi linkleridir. RG : Resmi Gazete