İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI

2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı iş yasası ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı SOSYAL GÜVENLİK YASASI yanında, bu kanunlar doğrultusunda yine iş hayatımıza her gün girmekte olan yeni mevzuat ve yönetmelikler ile iş ve sosyal güvenlik uygulamaları her geçen gün daha da karmaşık hale gelmektedir. Personelin verimli çalışmasını ve özlük işlerini düzenleyen 4857 Sayılı İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Yasası aslında firmaların en önemli yönetim araçlarından birisidir. Personelin ücret ve haklarının düzenlenmesi, çalışma süreçleri, fazla mesai, personel özlük işleri İş yasası hükümleri çerçevesinde düzenlenmektedir. Firmalar bu konulara ne derece önem verirler ise o derece az sorunlara karşı karşıya kalmaktadır.

Boğaziçi Denetim olarak , işçi işveren ilişkilerinin doğru temelde yürütülmesi ve ihtilafların çözülmesi için gerekli sistemleri kurmakta, İş Yasaları ile Sosyal Güvenlik konusunda deneyimli uzmanları ile şirketlerde çalışan personele bu misyonu kazandırmak, İş ve Sosyal Güvenlik konularında şirket İK Birimleri ve Yöneticilere danışmanlık hizmeti vererek şirketlerin sorunlarını ortadan kaldırmak ve sorunların çözümüne destek vermek hizmetlerimizden bazılarıdır.

Bu noktadaki iki temel danışmanlık hizmetimiz;

* İş Kanunu Danışmanlığı

* Sosyal Güvenlik Kanunu Danışmanlığı

SGK, İş-kur ve Çalışma İl Müdürlüğü ile tüm yasal süreçlerin hatasız ve belirli bir düzen içerisinde işleyişini sağlamak, oluşabilecek tüm yasal anlaşmazlıkların henüz ortaya çıkmadan önlenmesi ya da oluşan yasal sıkıntıların büyümeden çözümünün sağlanması gibi birçok konuda sizlere bilgi ve deneyimimizi sunuyoruz.

Bu hizmetlerin alt açılımlarına bakacak olursak;

* Personel Yönetimi ile ilgili çalışma mevzuatı ve uygulamaları konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

* İşletmede İş Yasası ile ilgili tedbirler ve uygulama hizmetleri

* Personel Özlük Dosyası ve etkin dokümantasyon sistemi kurulması

* İşçi, İşveren arasındaki uygulama sorunlarının çözülmesi

Deneme ve değerlendirme sürecinde alınması gereken tedbirler

* İş Sözleşmeleri hazırlanması ve uygulama hizmetleri

* Personel davaları öncesi ve sonrası danışmanlık hizmeti

* Fazla çalışma süreçleri ve ücretleri ile ilgili sorunların çözülmesi

* Yönetmelik, oryantasyon, disiplin yönetmelikleri hazırlanması ve uygulanması

* Yasaya uygun Ücret ve Bordro hazırlanması ve sorunlarının çözülmesi

* İşten çıkış prosedürleri ve belgelerinin hazırlanması

* İş güvencesi ile ilgili personel belgeleri oluşturma ve iade kararları uygulamaları

* Personelin işe alınması, çalışma dönemi ve işten çıkışı

ve diğer ilgili konularda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.