TÜZÜKLER

YÖNETMELİKLER

TEBLİĞLER

KARARNAMELER

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

* Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 15.07.2018/304793

* Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 10.07.2018/304742

* Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 10.07.2018/304741

* Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 10.07.2018/30474


KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 30.06.1989/20211 M.

MBS : Mevzuat Bilgi Sistemi,  KAYSİS : Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi linkleridir. RG : Resmi Gazete