KVKK HİZMETLERİMİZ

Kvkk Nedir?

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ve uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktır.

Kvkk Uyumluluk

Yıllık ortalama çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişilikleri kapsamaktadır.

Kvkk Cezai Müeyyidesi

KVKK, gerçek ve tüzel kişilere kişisel verilerin güvenliğini sağlama yükümlülüğü getiriyor. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi durumunda 1-3 yıl arasında hapis cezası öngören kanun, kanuna aykırı olarak başkasına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesi durumunda 2-4 yıl hapis cezası verilmesini öngörüyor. Kişisel verilerin belirli süre geçmesine rağmen yok edilmemesi halinde ise 1-2 yıl arasında hapis cezası verilebilecek.

 

Yükümlülüklerin ihlali durumunda;

* Aydınlatma Metni ihlali için 5.000 – 100.000-TL,

* Veri Güvenliği yükümlülüğünün ihlali için 15.000 – 1.000.000-TL,

* Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına muhalefet durumunda 25.000 – 1.000.000- TL,

* Veri Sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırılık durumunda ise 20.000 – 1.000.000- TL arasında,

idari para cezası verilebileceği hükmü yer alıyor.

 

Kvkk Danışmanlık-Denetim Hizmetleri

* Kanun kapsamında hazırlanması gereken politika, Veri Envanteri gibi dökümanları şirketin süreçlerine uygun şekilde hazırlanmasını sağlamak,

* Kişisel Veri Envanterinin Oluşturulması,

* Aydınlatma Metninin Oluşturulması,

* VERBİS Sistemine Kayıt,

* Kişisel Verilerin İşlenme Süreçleri,

* Açık Rıza Metinleri,

* Saklama Süreleri, Silme Yok Etme, Anonimleştirme Süreçleri İşlenmesi,

* Şirketin Personel Sözleşmelerinin İncelenerek KVKK’ ya uygun hale getirilmesi,