TEBLİĞLER

* Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ| MBS Linki| KAYSİS Linki| Tebliğ Ekleri|RG: 19.09.2014/29124

* Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ| MBS Linki| KAYSİS Linki| Tebliğ Ekleri|RG: 29.06.2013/28692 Değ.24.09.2020/31254

* Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dâhili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ| MBS Linki| KAYSİS Linki| Tebliğ Ekleri|RG: 15.08.2020/31214

* Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği| MBS Linki| KAYSİS Linki| Tebliğ Ekleri|RG: 30.06.2020/31171

* Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği| MBS Linki| KAYSİS Linki| Tebliğ Ekleri|RG: 19.04.2019/30750

* Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği| MBS Linki| KAYSİS Linki| Tebliğ Ekleri|RG: 19.04.2019/30750

* Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ| MBS Linki| KAYSİS Linki| Tebliğ Ekleri|RG: 01.04.2015/29313 Değ.29.12.2016/29933

* İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 01.10.2017/30197 Değ.24.09.2020/31254

* İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ| MBS Linki| KAYSİS Linki| Tebliğ Ekleri|RG: 03.05.2014/28989

* İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 29.08.2013/28750

* İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği| MBS Linki| KAYSİS Linki| Tebliğ Ekleri|RG: 26.12.2012/28509 Değ.08.03.2020/31062

* İşveren Uygulama Tebliği| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 01.09.2012/28398 Değ.08.11.2015/29526

* Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 28.09.2008/27011

* Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 15.08.2013/28736

* Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ| MBS Linki| KAYSİS Linki| Tebliğ Ekleri|RG: 11.03.2012/28230

* Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ| MBS Linki| KAYSİS Linki| Tebliğ Ekleri|RG: 11.06.2015/29383 Değ.26.04.2017/30049

* Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1)| MBS Linki| KAYSİS Linki| Tebliğ Eki (26 Meslek)|RG: 03.10.2019/30907

* Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2018/1)| MBS Linki| KAYSİS Linki| Tebliğ Eki (36 Meslek)|RG: 11.11.2018/30592

* Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1)| MBS Linki| KAYSİS Linki| Tebliğ Eki (33 Meslek)|RG: 26.09.2017/30192

* Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2016/1)| MBS Linki| KAYSİS Linki| Tebliğ Eki (8 Meslek)|RG: 24.03.2016/29663

* Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1)| MBS Linki| KAYSİS Linki| Tebliğ Eki (40 Meslek)|RG: 25.05.2015/29366

* Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 02.10.2014/29137

* Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 08.04.2017/30032

MBS : Mevzuat Bilgi Sistemi,  KAYSİS : Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi linkleridir. RG : Resmi Gazete