TÜZÜKLER

* 1475 Sayılı İş Kanununa Tabi İş Yerlerinde İşverenlerin Kuracakları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Eğitim ve İşleyiş Esasları Hakkında Tüzük| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 01.05.1997/22976

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 15.04.1996/22612

* Ereğli Kömür Havzası Maden Ocaklarında Çalışan İşçilerin Sıhhi İhtiyaçlarının Teminine Dair Tüzük| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 25.08.1942/5193

* İş Teftişi Tüzüğü| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 28.08.1979/16738

* Radyasyon Güvenliği Tüzüğü| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 07.09.1985/18861

* Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 22.06.1972/14223

* Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 29.09.1987/19589

MBS : Mevzuat Bilgi Sistemi,    KAYSİS : Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi linkleridir. RG : Resmi Gazete