TÜZÜKLER

YÖNETMELİKLER

TEBLİĞLER

YASALAR

* Türkiye Cumhuriyeti Anayasası / 2709|18.10.1982| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 09.11.1982/17863 M.

* Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun / 5953|13.06.1952| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 20.06.1952/8140

* Bilgi Edinme Hakkı Kanunu / 4982|09.10.2003| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 24.10.2003/25269

* Bilirkişilik Kanunu / 6754|03.11.2016| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 24.11.2016/29898

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Bazı Mali Hükümler Hakkında Kanun / 3146|09.01.1985| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 18.01.1985/18639

* Çevre Kanunu / 2872|09.08.1973| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 11.08.1983/18132

* Çocuk Koruma Kanunu / 5395|03.07.2005| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 15.07.2005/25876

* Deniz İş Kanunu / 854|20.04.1967| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 29.04.1967/12586

* Dernekler Kanunu / 5253|04.11.2004| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 23.11.2004/25649

* Devlet Memurları Kanunu / 657|14.07.1965| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 23.07.1965/12056

* Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun / 3071|01.11.1984| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 10.11.1984 / 18571

* Elektronik İmza Kanunu / 5070|15.01.2004| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 23.01.2004/25355

* Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun / 151|10.09.1337| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 10.09.1337

* Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu / 5362|07.06.2005| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 21.06.2005/25852

* Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) / 1479|02.09.1971| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 14.09.1971/13956

* Günün Yirmidört Saate Taksimine Dair Kanun / 697|26.12.1925| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 02.01.1926/260

* Harcırah Kanunu / 6245|10.02.1954| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 18.02.1954/8638

* İdari Yargılama Usulü Kanunu / 2577|06.01.1982| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 20.01.1982/17580

* İş Kanunu (Yürürlükteki Hali) / 1475|25.08.1971| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 01.09.1971/13943

* İş Kanunu / 4857|22.05.2003| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 10.06.2003/25134

* İş Mahkemeleri Kanunu / 7036|12.10.2017| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 25.10.2017/30221

* İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu / 6331|20.06.2012| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 30.06.2012/28726

* İşsizlik Sigortası Kanunu / 4447|25.08.1999| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 08.09.1999/23810

* Kabahatler Kanunu / 5326|30.03.2005| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 31.03.2005/25772 M.

* Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun / 5176|25.05.2004| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 08.06.2004/25486

* Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu / 4688|25.06.2001| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 12.07.2001/24460

* Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun / 6269|15.02.1954| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 20.02.1954/8639

* Maden Kanunu / 3213|04.06.1985| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 15.06.1985/18785

* Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu / 3628|19.04.1990| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 04.05.1990/20508

* Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun / 4483|02.12.1999| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 04.12.1999/23896

* Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu) / 3308|05.06.1986| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 19.06.1986/19139

* Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu / 5544|21.09.2006| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 07.10.2006/26312

* Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun / 3458|17.06.1938| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 28.06.1938/3945

* Öğle Dinlenmesi Kanunu / 6301|02.03.1954| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 08.03.1954/8652

* Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun / 5188|10.06.2004| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 26.06.2004/25504

* Özel Öğretim Kurumları Kanunu / 5580|08.02.2007| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 14.02.2007/26434

* Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun / 5153|19.04.1937| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 28.04.1937/3591

* Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu / 6356|18.10.2012| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 07.11.2012/28460

* Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu / 5510|31.05.2006| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 16.06.2006/26200

* Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu) / 5502|16.05.2006| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 20.05.2006/26173

* Sosyal Sigortalar Kanunu (Yürürlükteki Hali) / 506|17.07.1964| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 29.07.1964/11766

* Tarım Sigortaları Kanunu / 5363|14.06.2005| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 21.06.2005/25852

* Tebligat Kanunu / 7201|11.02.1959| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 19.02.1959/10139

* Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun / 6502|07.11.2013| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 28.11.2013/28835

* Türk Borçlar Kanunu / 6098|11.01.2011| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 04.02.1011/27836

* Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun / 6101|11.01.2011| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 04.02.2011/27836

* Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun / 4904|25.06.2003| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 05.07.2003/25159

* Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun / 2429|07.03.1981| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 19.03.1981/17284

* Uluslararası İşgücü Kanunu / 6735|28.07.2016| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 13.08.2016/29800

* Umumi Hıfzıssıhha Kanunu / 1593|24.04.1930| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 06.05.1930/1489

* Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun / 4703|29.06.2001| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 11.07.2001/24459

* Yapı Denetimi Hakkında Kanun / 4708|29.06.2001| MBS Linki| KAYSİS Linki| Önceki Metinler|RG: 13.07.2001/24461

* Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi) / 207 A(III)|10.12.1948| Anayasa Mah.| Danıştay Linki| ECHR Linki|RG: 27.05.1949/7217

MBS : Mevzuat Bilgi Sistemi,   KAYSİS : Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi linkleridir. RG : Resmi Gazete