YÖNETMELİKLER

* Alt İşverenlik Yönetmeliği| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 27.09.2008/27010 Değ. 25.08.2017/30165 |  Alternatif Link

* Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 08.11.2016/29882

* Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 06.04.2019/30737 |  Alternatif Link

* Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 04.05.2018/30411|  Alternatif Link

* Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 25.01.2013/28539 Değ. 16.01.2014/28884

* Asgari Ücret Yönetmeliği| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 01.08.2004/25540 Değ. 19.04.2014/28977 |  Alternatif Link

* Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 16.08.2013/28737 Değ. 15.04.2020/31100 |  Alternatif Link

* Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 20.08.2013/28741

* Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 03.03.2018/30349 |  Alternatif Link

* Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği(2014/29/AB)| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 03.11.2016/29877 |  Alternatif Link

* Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 19.12.2007/26735 Değ. 15.03.2018/30361 |  Alternatif Link

* Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 15.06.2013/28678 |  Alternatif Link

* Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 02.03.2019/30702 |  Alternatif Link

* Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 28.07.2013/28721 |  Alternatif Link

* Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 15.05.2013/28648 Değ. 24.05.2018/30430

* Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 02.01.2017/29936 Değ. 27.12.2018/30638 |  Alternatif Link

* Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 30.04.2013/28633 |  Alternatif Link

* Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 22.08.2013/28743 |  Alternatif Link

* Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 11.10.2008/27021 Değ. 22.01.2011/27823 

* Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 04.04.2004 / 25423 Değ.15.05.2004/25463 |  Alternatif Link

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 15.02.2015/29268 Değ. 23.12.2017/30279

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 31.10.2012/28453 |  Alternatif Link

* Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 06.04.2004/25425Değ. 12.05.2017/30064

* Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 14.09.2010/27699 |  Alternatif Link

* Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 16.04.2013/28620 |  Alternatif Link

* Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 04.11.1984/18565 Değ. 12.01.2020/31006 |  Alternatif Link

* Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 11.11.1989/20339 Değ. 09.02.2012/28199 

* Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 30.11.2000/24246 Değ. 12.01.2020/31006 |  Alternatif Link

* Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 21.08.2001/24500 Değ. 04.12.2019/30968 |  Alternatif Link

* Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 06.01.2005/25692 Değ. 30.03.2007/26478 |  Alternatif Link

* Elektronik Tebligat Yönetmeliği| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 06.12.2018/30617 |  Alternatif Link

* Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 24.07.2013/28717 |  Alternatif Link

* Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik|  MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 09.01.2014/28877 |  Alternatif Link

* Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 16.08.2013/28737 Değ. 07.09.2019/30881 |  Alternatif Link

* Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 15.01.2016/29594 | Alternatif Link

* Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 23.08.2013/28744 |  Alternatif Link

* Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 06.04.2004/25425 |  Alternatif Link

* Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği| MBS Linki| KAYSİS Linki|RG: 28.04.2004/25446 |  Alternatif Link